21.6.10

Ngulik dari note my lovely momy :)

Nggrantesing atiku
Wengi iki sansaya sepi……..
Kaya sepine atiku,
Sepi kang ora ana tepi…….
Sansaya wengi………
Mripat iki angel tak jak ngimpi
Among kelingan prakara kang dhek wingi
Prakara kang dadekake ati iki……..
Sansaya grantes lan sepi……
Kangmas…………
Apa sliramu lali ing janji…..
Kang penjenengan kedalke saka lathi…….
Kang wus sineksen ing Gusti
Kangmas………….
Atiku lara…….. atiku grantes……
Apa panjenengan ya krasa………
Krasa kaya apa sing lagi tak rasa….
Kangmas……….
Ora jeneng aku mbatesi lakumu…..
Ora ateges aku nggondheli sliramu….
Iku mau among sangka rasa tresnaku
Tresna marang sliramu
Kang ora bisa tinuku………..
Emas….inten…….raja brana,
Kangmas…………
Atiku isih krasa lara…..perih
Atiku isih krasa sepi,
Mripat iki ora bisa tak apusi….
Eluh iki tumetes mili ana pipi
Dhuh, Gusti………
Paringo kekuatan mring wak mami
Ya Allah Ya Robbi………
Paringana eling sapa to sejatine aku iki ?
Amung manungsa lumrah,
Kang kanggonan luput lan salah,

Awal juli 2005
Adwi Dawastuti

*gara2 jenuh jari2 menari untuk skripsi, iseng2 kubuka folder mami, nah lo..
Kutemukanlah beberapa buah karya beliau..
Copast deeh ;)repost

0 comments:

Post a Comment